Month: March 2017

Pet razloga zašto deca treba da se posvete mjuziklima

Da ,,učiti svoje dete znanju, ne treba silom, nego igrom” znao je čak i Platon u antičkoj Grčkoj.  Deca imaju veliku potrebu za izražavanjem emocija i doživljaja i zbog toga, često se dešava, da usled nedostatka bogatog rečnika pribegnu crtanju, pevanju, mimici, imitaciji i sl. Sve te veštine potrebno je razviti, jer bi i kasnije kreativno mišljenje deteta moglo da se iskoristi uz dopun
jen vokabulara  kao velika prednost.  Takođe, nekoj deci strogo struktuiran sistem školovanja, koji im oduzima veći deo dana, ostavlja nagomilane potrebe za  kreativnošću i fizičkom

aktivnošću.

Kakve to veze ima sa mjuziklima? Upravo mjuzikli kao sinteza muzike, glume i plesa, nude detetu da razvija više svojih veština i doživi  uspeh i zadovoljstvo kada izađe na scenu i pokaže svoja nova postignuća.

Ovo su samo neke od brojnih dobrobiti koje deca mogu imati ako se opredele za mjuzikle:

Read More