Pet razloga zašto deca treba da se posvete mjuziklima

Da ,,učiti svoje dete znanju, ne treba silom, nego igrom” znao je čak i Platon u antičkoj Grčkoj.  Deca imaju veliku potrebu za izražavanjem emocija i doživljaja i zbog toga, često se dešava, da usled nedostatka bogatog rečnika pribegnu crtanju, pevanju, mimici, imitaciji i sl. Sve te veštine potrebno je razviti, jer bi i kasnije kreativno mišljenje deteta moglo da se iskoristi uz dopun
jen vokabulara  kao velika prednost.  Takođe, nekoj deci strogo struktuiran sistem školovanja, koji im oduzima veći deo dana, ostavlja nagomilane potrebe za  kreativnošću i fizičkom

aktivnošću.

Kakve to veze ima sa mjuziklima? Upravo mjuzikli kao sinteza muzike, glume i plesa, nude detetu da razvija više svojih veština i doživi  uspeh i zadovoljstvo kada izađe na scenu i pokaže svoja nova postignuća.

Ovo su samo neke od brojnih dobrobiti koje deca mogu imati ako se opredele za mjuzikle:

  1. Interdisciplinarnost ili ,,ne mora samo jedno”– često se dešava da neka deca ne mogu da se odluče, ili žele da se bave u isto vreme pevanjem, plesom i glumom. Na žalost se dešava da roditelji nemaju dovoljno finansijskih sredstava za sve tri aktivnosti, ili da je nemoguće postići da se ide u tri različite škole, pritom i uskladiti termine. Rezultat je da deca ostaju uskraćena. Zato je sjajna ideja da se dete upiše u školu mjuzikla u kojoj može da se oproba u sve tri oblasti, štaviše da se usavršava podjednako u sve tri.
  2. Razvoj inteligencije i pamćenja – Već je dobro poznato da deca najviše mogu da se razviju tokom osnovne škole, zato je jako važno da se razvijaju u više obalsti i to bez pritiska , najbolje kroz igru. Igre koncentracije, imitacije, improvizacije, koje se rade na časovima glume, podstiču najmlađe na aktivno i slobodno razmišljanje. Takođe na plesu se učenjem koreografija razvija motoričko pamćenje, kao i uzročno-posledično mišljenje na časovima pevanja dok povezuju note na papiru sa onim što čuju.
  3. Uvid i učešće u procesu timskog stvaranja– Deca pored toga što uče nove veštine i rade na sebi, takođe imaju priliku da posmatraju i osete kako je raditi u timskom radu sa svojim vršnjacima i odraslima. Prilikom spajanja muzike, plesa i glume sa kostimima i celovitim mjuzikl nastupom, deca će se osetiti kao jednaki članovi tima, što će ih dodatno podstaći i učiniti da osete značaj timskog rada i dostignuća u prijateljskoj atmosferi.
  4. Novi pogled na kulturu– Teatar se, na žalost, često predstavlja kao nešto što je zastarelo ili dosadno. Deca koja se bave mjuziklima imaju priliku da vide drugu stranu te priče, pritom mogu da osete na svojoj koži mnogo veći osećaj uspeha nakon uživo apaluza koji je namenjen samo njima. Neće biti jedni od one dece koja će da kažu da je pozorište ,,smor”.
  5. Jedinstvenost- Ono što deca svakako deca dobijaju kao rezultat učenja o mjuziklima jeste to da su jedinstveni. Ma koliko to prepotentno i otrcano zvučalo, istina je da dete koje nauči kako da povezuje različite veštine u jednu celinu, kako da koristi kreativne načine da nešto novo nauči i dobije priliku da izrazi mišljenje, kao i kako da se oslobađa treme je u velikoj prednosti. Sve naučene mjuzikl veštine se mogu koristiti i u drugim sferama života.
It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Did you like this? Share it!

Leave Comment