Raspored

Monday

Gluma (deca ) NOVI BEOGRAD
Karadjordjev Trg 38e
Nikolina Bogdanović

Wednesday

Kabare i Burleska
Miloša Pocerca 10
Helena Petrović
Pevanje (deca) NOVI BEOGRAD
Karadjordjev Trg 38e
Ivana Šljivić
Gluma za Odrasle SENIORI
Miloša Pocerca 10
Ninoslav Ćulum

Thursday

Termini za vežbanje
Miloša Pocerca 10
Lidija Vuletić

Friday

Ples (deca) Novi Beograd
Karadjordjev Trg 38e
Tamara Kovačević

Saturday

Pevanje Odrasli SENIORI
Miloša Pocerca 10
Mirjana Stojanović
Ples Odrasli SENIORI
Miloša Pocerca 10
Helena Petrović
Kabare i Burleska
Miloša Pocerca 10
Helena Petrović
Ples Jesenji semestar
Miloša Pocerca 10
Helena Petrović

Sunday

Gluma Jesenji Semestar
Miloša Pocerca 10
Ninoslav Ćulum
Pevanje Jesenji Semestar
Miloša Pocerca 10
Mirjana Stojanović