FAQ

Pitanja i odgovori

Čas traje sat vremena za sve uzraste.

Deca rade tri puta nedeljno i imaju sat vremena pevanja, sat vremena plesa i sat vremena glume svake nedelje.

U septembru i februaru organizujemo uvodne časove na kojima deca učestvuju, a ukoliko želite da nam se priključite u toku godine prvi čas je besplatan.

Roditeljima je dozvoljeno da prisustvuju samo prvom času kako bi videli kako časovi izgledaju, nakon toga deca su sama na časovima kako se njihova koncentracija ne bi rasipala u dokazivanje roditelja.

Za časove su potrebne samo čiste patikice i flašica sa vodom.

Naše grupe se kreću sa između 10 i 18 dece sa kojima se uvek nalazi dvoje ljudi u sali.

U toku godine moguće je kupiti Eudven majice ili proizvode, ali za to ne postoji obaveza. Roditelji su zaduženi za izradu kostima pred Novogodišnju i junsku predstavu i na predstavama se naplaćuju karte.

Za drugo dete je popust 30%, a za treće 40%.

Ukoliko ste bili na 50% i više časova, plaćate celu članarinu. U suprotnom, plaćate pola članarine.

Ne može, kod nas su ples, pevanje i gluma povezani.

Naravnom, možemo Vam dati račun naše škole na koji ćete uplaćivati svaki mesec članarinu.

Članarina se plaća unapred, do 10. u mesecu.

Svi roditelji su raspoređeni u Viber grupe kroz koje vam šaljemo redovne informacije, kao i plan i program.

Deca u toku godine nastupaju u dve pozorišne predstave, kroz naše autorske mjuzikle, a ponekad i tokom godine gostujemo na mini festivalima tokom godine.