NOVI BEOGRAD

Mlađa grupa (3-7 godina)

Sreda/petak/nedelja od 18-19h

Starija grupa (7-12 godina)

sreda/petak/nedelja od 19-20h.

ŽARKOVO

Mlađa grupa (3-7 godina)

Utorak/četvrtak 18-19h i subota 17-18h

Starija grupa (7-12 godina)

Ponedeljak 20h i subota od 18-20h

CENTAR

Mlađa grupa (3-7 godina)

Ponedeljak od 19-20h i subota od 10-12h

Starija grupa (7-12 godina)

Četvrtak 20-21h i subota od 12-14h.

BOŽIDARAC

Mlađa grupa (3-7 godina)

Utorak/četvrtak od 18-19h i subota od 10-11h

Starija grupa (7-12 godina)

Utorak/četvrtak od 19-20h i subota od 11-12h.

ODRASLI

Subota od 14-16h i nedelja od 10-13h

KABARE/BURLESKA

subota/nedelja 21-22h – CENTAR

sreda i petak od 21h – NBG